Evropské sympozium o pohance, 14. – 15. 9. 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na 3. Evropské sympozium věnované pohance, které se bude konat 14. – 15. září 2021, online. Registrace a podání abstraktů je možné do 31. srpna 2021 na webové stránce sympozia www.euroibra2021.eu.

Pro koho je sympozium určeno?

Pro výzkumné pracovníky, zpracovatele, studenty a všechny, co se chtějí dozvědět více o pohance, a to z ČR, Evropy i jiných koutů světa.

Jaké jsou hlavní okruhy sympozia?

Sympozium pokrývá všechna témata výzkumu zaměřeného na pohanku, v hlavních tematických celcích:

1. Genetické zdroje a šlechtění

2. Pěstování a management pohanky

3. Výživa, zdraví a zpracování pohanky do potravin

Jazykem sympozia je angličtina.

Sympozium je podpořeno projektem ECOBREED, který je financován z programu pro výzkum a inovace Horizon2020, grantová dohoda č. 771367

Kategorie akce, ekologie.
Počet zobrazení: 235