Akce na demonstrační farmě v Janovicích, 24. 6. 2021

Družstvo Vysočina a VÚRV, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, která bude zahájena v 9:00 hod. dne 24. června 2021 v kulturním domě v Janovicích u Polné. Více k projednávané problematice najdete v  aktuálním článku Ing. Růžka a kol.

Akce je zaregistrována pro poradce za 40 bodů, pod č. 29 (Registrované vzdělávací akce na webu Agrobrána.cz).

Janovice_24-06-2021
Kategorie akce.
Počet zobrazení: 189