Memorandum o spolupráci s Mlýnem Perner Svijany, spol. s r. o.

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 19. 4. 2021 – Dne 16. dubna 2021 podepsali ve Svijanech ředitel VÚRV, v.v.i. RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. a vlastník (jednatel) Mlýnu Perner Svijany, spol. s r. o. pan Daniel Perner memorandum o vzájemné spolupráci. Spolupráce, na které se obě strany v memorandu shodly, má šest bodů. Zahrnují především využívání odrůd vyšlechtěných ve VÚRV, v.v.i. na základě licenčních smluv (výroba produktů a uvádění do praxe). Obě strany budou využívat strategické projektové partnerství v národních a mezinárodních projektech a vzájemnou mediální podporu a propagaci na zemědělských akcích pro širokou veřejnost, polních dnech a domácích i zahraničních výstavách. Společně budou postupovat při transferu výsledků do praxe pro uživatele výsledků výzkumu, jedná se například o metodiky, technologie a podobně.

Mlýn Perner patří mezi největší tuzemské výrobce mouky v České republice. V současné době produkuje více jak 150 000 tun mouky ročně, což představuje cca 14 % průmyslové výroby mouky v ČR. Disponuje nejvyspělejší mlýnskou technologií na mletí jemných celozrnných mouk. Orientuje se na lokální producenty obilí a špičkovou kvalitu produktů.

Více v článku redaktorky Ing. Venclové v týdeníku Zemědělec 20/2021 (str. 20).

Foto: Ing. Barbora Venclová, Profi Press

Kategorie aktuality, média.
Počet zobrazení: 337