Důležitá informace pro odborníky, poradce a pěstitele zelenin

Vážení odborníci, poradci a pěstitelé zelenin,
rádi bychom Vás informovali, že již druhým rokem je řešen mezinárodní projekt EU H2020 (Horizon) SmartProtect „Inteligentní zemědělství pro inovativní ochranu rostlin: využití pokročilých metodik a technologií“, se zaměřením na zeleniny. Jedná se o tematickou síť zaměřenou na mapování využívání chytrých technologií v rámci integrované ochrany rostlin (SMART Integrated Pest Management, IPM), s následnou výměnou zkušeností mezi regiony Evropy.

Projekt je primárně zaměřen na sběr a hodnocení informací v jednotlivých účastnických státech projektu. Na základě analyzovaných informací budou zájemci dostávat informační materiály o nových technologiích dostupných na trhu nebo těch, které jsou krátce před komercionalizací. Cílem je stimulovat tok vědomostí i umožnit výměnu regionálních znalostí v zelinářské praxi a inovačních systémech (AKIS) v celé EU a propojit je s inovativním potenciálem pokročilých metodik pro IPM v rostlinné výrobě, integrujících technologie přesného zemědělství a analýzu dat. Vzhledem k využívaným technologiím se věnujeme jak ochraně rostlin v polních podmínkách. tak i ve sklenících.

Cílem projektu je:

  • identifikovat technologie využívané v ochraně rostlin (detekce škůdců a patogenů) a jejich dostupnost
  • mapovat jejich využití v odlišných zónách EU, včetně Velké Británie
  • analyzovat jejich potenciál pro zelináře v různých částech EU
  • diskutovat o jejich přednostech a nedostatcích
  • šířit informace prostřednictvím regionálních workshopů, informačních listů a on-line médií
  • možnost účasti na inovačním „rallye“, kde budou technologie vystaveny a předvedeny v praxi (2–3 zelinářům bude hrazena účast)

Pro zajištění co nejširší informovanosti nám, prosím, sdělte svůj zájem sledovat aktivity projektu, získávat aktuální informace a účastnit se seminářů. Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Informace budeme průběžně zveřejňovat i na webových stránkách VÚRV, v.v.i. a Zelinářské unie Čech a Moravy.

Kontakty:

  • doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., VÚRV, v.v.i., tel.: 731 448 336, e-mail: ovesna@nullvurv.cz
  • Ing. Barbora Člupná, VÚRV, v.v.i., tel.: 702 087 753, e-mail: barbora.clupna@nullvurv.cz

Další informace o projektu SmartProtect (v anglickém jazyce) najdete na webové stránce projektu nebo v posteru (náhled dole).

Rovněž Vás prosíme o vyplnění formuláře (formulářů), které jsou na síti a otevřou se Vám po kliknutí na dále uvedený odkaz/odkazy. Formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích účastníků projektu, naše odkazy vedou přímo k dotazníkům v češtině:

  1. Dotazník pro uživatele z praxe – pěstitele zelenin
  2. Dotazník pro odborníky a zemědělské poradce

 

SmartProtect_POSTER_TEMPLATE_with text

 

Kategorie aktuality, výzkum.
Počet zobrazení: 184