Příznivé podmínky pro hnojení močovinou

V minulém týdnu a na začátku tohoto týdne nastaly na většině území ČR vhodné podmínky (nízké teploty, srážky) pro přihnojení porostů močovinou. Aplikace močoviny na půdu před deštěm patří mezi nejefektivnější  způsoby hnojení dusíkem s minimálním rizikem ztrát dusíku volatilizací amoniaku. Značnou výhodou tohoto hnojiva kromě vysoké koncentrace N (46 %) je, že se na rozdíl od ostatních běžně používaných dusíkatých hnojiv po srážkách dostává převážná část N ke kořenům rostlin. Jestliže do 2–3 dnů po hnojení nepřijde 5 mm srážek, doporučuje se použití močoviny s inhibitorem ureázy (např. UREAstabil).

Aktuální doporučení pro efektivní hnojení močovinou je možné zjistit na portálu Agrorisk. Na obrázku pod textem je zachyceno doporučení pro pondělí 19. 4., kde na většině území ČR (bílá a žlutá barva) jsou vhodné podmínky pro hnojení. Naopak při červeném zbarvení (semaforu) se hnojení nedoporučuje kvůli riziku ztrát dusíku únikem amoniaku.

Močovina vzhledem k pomalejšímu působení je nyní vhodným hnojivem pro silnější odnožené porosty ozimé pšenice, u kterých nechceme příliš podpořit další odnožování. Právě více odnožené porosty, k čemuž přispívá také současné počasí, mohou být rizikové v případě pozdějších přísušků. Proto je letos třeba zejména v sušších oblastech velmi uvážlivě přistupovat u ozimé pšenice k aplikaci morforegulátorů růstu, abychom nepodpořili další odnožování. K přihnojení slabých nebo mrazem poškozených porostů včetně jarního ječmene jsou vhodné ledky (např. LAV, LAD). Hnojit močovinou na povrch půdy bez zapravení před deštěm je možné také před setím kukuřice. Jestliže jsou následné srážky nižší než 5 mm, doporučuje se zapravení do půdy nebo použít močovinu s inhibitorem ureázy.

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 17.

Ing. Pavel Růžek, CSc.,
VÚRV, v.v.i.
Praha-Ruzyně

Kategorie aktuality, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 2 232