Nová meteorologická stanice ČHMÚ ve Výzkumné stanici VÚRV, v.v.i. v Jevíčku

Dne 3. března 2021 byla na pozemku Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně (VÚRV, v.v.i.), v areálu Výzkumné stanice (VS) Jevíčko instalována nová automatizovaná klimatologická stanice, jejímž správcem je pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě. Za ČHMÚ, pobočka Ostrava byl přítomen Mgr. Miroslav Řepka. Montáž provedla firma METEOSERVIS v.o.s., Chelčice. Mezi ČHMÚ a VÚRV, v.v.i. (VS Jevíčko) bude uzavřena smlouva o spolupráci. Meteorologická stanice je určena pro získávání klimatologických dat na základě měření a sledování meteorologických prvků a jevů, za účelem zajištění porovnatelnosti získávaných klimatologických dat v rámci celé České republiky.
Údaje ze stanice můžete sledovat on-line, na odkazu zde.

Ing, Ladislav Menšík, Ph.D.
vedoucí výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
VS Jevíčko

Automatizovaná klimatologická stanice ČHMÚ (pobočka Ostrava) na VS Jevíčko (foto L. Menšík)

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 619