Zaměstnanci


Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.

Akademický titul:,
Tým:Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Odbor: Odbor systémů hospodaření na půdě

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 461 327 216, 461 327 814, 607 060 309
Pracoviště:
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
Oblasti výzkumu:
Profesní zkušenosti:
Výuka:
Další odborné aktivity: