Provozní kontakty VÚRV

Telefonní ústředna 420 233 022 111
Sekretariát ředitele VURV 420 233 022 480
Náměstek ředitele pro vědu a výzkum 420 233 022 338
Náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz 420 233 022 435
Sekretariát OHS 420 233 022 461
Sekretariát OSHP 420 233 022 321
Sekretariát OGŠR 420 233 022 202
Sekretariát OOPZR 420 233 022 272
Sekretariát OPS 420 233 022 377
Podatelna 420 233 022 391
Knihovna 420 233 022 342
Personální oddělení 420 233 022 460
Správa majetku a údržba 420 233 022 489
Mzdová účtárna 420 233 022 413
Pokladna 420 233 022 260
Sklad 420 233 022 305
Vrátnice 420 233 022 211
internát 420 233 022 228
Poradenství a vzdělání 420 233 022 383
Tiskový mluvčí ústavu 420 233 022 297
Odborová organizace VÚRV 420 233 022 363