Nízký příjem živin z půdy rostlinami na začátku letošního jara

V letošním roce je na rozdíl od loňského podstatně nižší příjem živin z půdy rostlinami, což se mimo jiné projevuje pozvolnější regenerací rostlin, včetně ozimé řepky po zimě. Kromě živin z půdní zásoby byly dosud jen minimálně přijímány také živiny z aplikovaných dusíkatých hnojiv, které byly po srážkách transportovány ke kořenům rostlin (nitráty, močovina). Ani do konce tohoto týdne a na začátku příštího se situace významněji nezlepší, což vyplývá mimo jiné z předpovědi příjmu živin z půdy na novém portálu AgroRisk (oficiálně spuštěn 10. 3. 2021, před tím ve zkušebním provozu).

Celý článek autorů z VÚRV, v.v.i. Ing. Růžka a Ing. Kusé najdete zde.

Kategorie aktuality, výživa rostlin.