Návrh zemědělských výrobních oblastí podle nových agroklimatických podmínek

Odborníci z VÚRV, v.v.i. RNDr. Ilja T. Prášil, CSc. a Ing. Pavel Růžek, CSc. se podíleli na přípravě návrhu nového členění výrobních oblastí v zemědělství, s ohledem na posun agroklimatických podmínek Česka v posledních 60 letech.

Bližší informace naleznete v článku zveřejněném v časopisu Agrární komory ČR AGROBÁZE (2/2021), na základě originálního vědeckého příspěvku publikovaného v Plant, Soil and Environment (3/2021).

Kategorie aktuality, média.
Počet zobrazení: 1 175