Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně uspořádala seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se konal dne 30. května 2019 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni.

Nahrané přednášky:

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (MENDELU): Výhody moderního organického zemědělství z pohledu půdního mikrobiologa

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (ČSAL): Agrolesnictví – novinka nebo návrat k tradicím

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (ČSAL): Zkušenosti s aplikací agrolesnických systémů pro udržitelné zemědělství

Mgr. Jan Valeška (AMPI): Komunitou podporované zemědělství (KPZ) – jídlo jako vztah

Ing. Martin Rosenbaum (farma Lukava): Komunitou podporované zemědělství

Ing. Šárka Krčílková (AMPI, CooLAND): Komunitou podporované zemědělství

 

Kategorie akce, ekologie.
Počet zobrazení: 335