Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

Dne 21 . února  2019 ve VÚRV, v.v.i. přednášel kanadský farmář Ken Laing na téma Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou.

Pan Ken Laing je kanadský farmář, který již 40 let hospodaří na 93 akrech zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, s pomocí koňské síly. Kromě běžných polních plodin pěstuje také zeleninu, kterou prodává v systému komunitou podporovaného zemědělství. Více na webových stránkách farmy.

Odkaz na prezentaci najdete zde.

Kategorie akce, ekologie.
Počet zobrazení: 289