Přednáškové pásmo pro Rostlinolékaře do škol

Na konci září uspořádal Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin přednáškový program pro výherce soutěže Rostlinolékaři do škol. Devět studentek a tři pedagogové se zúčastnili pásma přednášek o historii rostlinolékařství, precizním zemědělství, možnostech šlechtění na rezistenci vůči chorobám, ale i o škůdcích na rostlinách a v potravinách.

Úspěšná konference k 30 letům NPGZR

Letos si připomínáme 30 let od vzniku Národního programu genetických zdrojů rostlin (NPGZR). Ku příležitosti tohoto výročí se 8. listopadu 2023 konala v Národním zemědělském muzeu konference Od minulosti po současnost aneb Co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost. Akce probíhala pod taktovkou Výzkumného ústavu rostlinné výroby jakožto koordinačního pracoviště Národního programu […]

Úspěšná Revoluce v zemědělství

První robotický traktor v Česku nepotřebuje řidiče a je plně autonomní. 20. října 2023 jsme ho spolu se zástupci České technologické platformy pro zemědělství představili u nás ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na semináři Revoluce v zemědělství – první zcela autonomní traktor v ČR. Zemědělci si od vyšší míry automatizace slibují zvýšení efektivity procesů, snížení […]

Významné ocenění RVVI za Metodiku pro identifikaci cizích amyláz v medu

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu dostala jako jediný aplikovaný výsledek v kategorii společenská relevance známku 1 v hodnocení RVVI za rok 2022! Kritéria hodnocení jsou velmi přísná, proto máme z dosaženého výsledku radost a gratulujeme RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., a jeho výzkumnému týmu č. 17 Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin. Tato metodika, […]

Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech […]

Ohlédnutí za Nocí vědců v NZM

Tajemství prvopáteční říjnové noci odhaleno! V Národním zemědělském muzeu jsme malým i velkým návštěvníkům ukázali, jaké příběhy skýtá zemědělská věda a výzkum. Dozvěděli se, co se skrývá v obilce, jak se uchovávají genetické zdroje, proč je dobré hledat a hlásit invazní hmyz i jak tajemný je svět hub. Mohli si vyzkoušet senzory bezpilotních zařízení, pozorovat […]

Česká republika posílá další vzorky do Globálního úložiště semen na Špicberkách

Přes 500 vzorků semen z genové banky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby míří do bezpečí Globálního úložiště semen na Špicberkách (Svalbard Global Seed Vault). Česká republika tak potvrzuje svůj závazek v celosvětovém úsilí záchrany genetických zdrojů rostlin tím, že vysílá do permafrostu další zásilku semen. 

Zelené koberce pro tramvaje i zlepšení prostředí ve městě

Ve dnech 11.–12.10. 2023 proběhla pokládka zelených koberců na nové tramvajové trati v ulici Vlastina, Praha 6. Pro vypěstování travních koberců byly použity osivové směsi určené pro ozelenění tramvajových tratí pro stinné a slunné lokality. Tyto směsi a jednotlivé komponenty byly vyvinuty a testovány v rámci projektu TAČR SS01020023 Genofondy pro města a krajinu v laboratorních podmínkách, tak na reálných plochách tramvajových […]