Nejvyšší čas zaslat vzorky pat stébel obilnin k preventivní kontrole

Intenzita výskytu houbových patogenů zemědělských plodin je závislá především na průběhu počasí, ale také na způsobu hospodaření, odolnosti pěstovaných odrůd apod. Hlavními faktory ovlivňujícími růst mycelia, produkci a uvolňování spor a další části životního cyklu hub jsou teplota a vlhkost.

Listopad 2023 byl teplotně hodnocen jako normální, srážkově byl na území ČR silně nadnormální. Prosinec 2023 byl teplotně i srážkově normální, stejně jako leden 2024. Únor 2024 byl na území ČR mimořádně teplý a srážkově bohatý. Podle ČHMÚ tak byl letošní únor dokonce teplejší než většina březnů, dle průměrné teploty by se zařadil jako 5. nejteplejší březen. V důsledku toho došlo k časnému zahájení vegetačního období pro obilniny.

Na napadení pat stébel se podílí více houbových patogenů. Nejhojněji se vyskytují zástupci rodů Oculimacula (stéblolam) a Fusarium, zástupci rodů Microdochium (plíseň sněžná) a Rhizoctonia (kořenomorka) se vyskytují méně často.

Stéblolam, jehož původci jsou Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis, je nejzávažnější chorobou pat stébel obilnin, která může způsobit i více než 30% ztráty na výnosech. Povětrnostní podmínky na podzim 2023 a v průběhu zimy 2024 byly vhodné pro rozvoj stéblolamu. Pro patogeny rodu Oculimacula je příznivý dlouhý teplý podzim a mírná zima, které jsou pro poslední ročníky typické. Teploty kolem 10 °C a dostatečná vlhkost jsou optimální pro produkci a šíření spor obou původců stéblolamu.

Již od února 2024 přicházejí do VÚRV vzorky obilnin k preventivní kontrole zdravotního stavu se zaměřením na choroby pat stébel. Z celkového počtu 76 vyhodnocených vzorků ozimé pšenice a ozimého ječmene bylo v 53 % z nich zjištěno napadení chorobami pat stébel, ve 20 % byly pak zaznamenány typické symptomy stéblolamu. Tyto skvrny pronikaly až na stéblo, což je nebezpečné z hlediska dalšího vývoje choroby. Nejintenzivnější napadení bylo zaznamenáno v okresech Benešov, Havlíčkův Brod, Kolín a Kutná Hora.

Možnosti ochrany

Ochranná opatření zahrnují úpravu osevních postupů s převahou obilnin. Podstatnou složkou ochranných opatření proti rozvoji této choroby bází stébel obilnin je chemická ochrana. Fungicidní postřik je doporučeno provést v růstové fázi BBCH 30–32 (do objevení druhého kolénka), pokud 15–25 % hlavních odnoží vykazuje příznaky napadení, nebo více než 15 % rostlin vykazuje příznaky napadení pod 1. sloupnutou vrstvou listové pochvy. Při pozdější aplikaci není zajištěna dostatečná účinnost fungicidu. V posledních letech však dochází k restrikcím v používání účinných látek proti chorobám pat stébel. Dostupné fungicidy jsou uvedeny v Registru přípravků pro ochranu rostlin..

Výběrem odrůd rezistentních ke stéblolamu nesoucích gen rezistence Pch1 je zajištěna přirozená odolnost rostlin, tedy i značná finanční úspora za přípravky chemické ochrany. Nositelem tohoto genu jsou např. tyto odrůdy doporučené pro pěstování v ČR: Annie, Campesino, Floki, Illusion, KWS Donovan, LG Absalon, LG Atelier, LG Imposanto, LG Lunaris, Pallas a SU Tarroca.

Ing. Jana Chrpová, CSc.
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 148