Rez plevová na jaře 2024

Epidemické vlny výskytu rzi plevové jsou zaznamenávány už od roku 2000. V roce 2023 epidemický výskyt tohoto patogena způsobil v ČR i v Evropě vysoké hospodářské škody. Epidemické výskyty souvisely v roce 2023 s vhodnými podmínkami pro šíření a rozvoj choroby, vysokým infekčním tlakem a rozšířením nových ras, které jsou popsány pod názvy Amboise a Benchmark. V současné populaci rzi plevové se v menší míře vyskytují i další rasy včetně ras Warrior a Warior(-), které v ČR způsobily epidemii již v letech 2013–2016. Změny v populaci rzi plevové se projevily v roce 2023 ve skokovém snížení hodnocení u odrůd Asory, Campesino, Frisky, Genius, LG Dita, LG Mocca, LG Mondial, LG Orlice, Mercedes, RGT Sacramento a RGT Telemark. Odrůdy ozimé pšenice hodnocené jako odolné i při vysokém infekčním tlaku současné populace patogenu byly odrůdy Callistus, Crossway, Fakir, KWS Donovan, LG Absalon, LG Atelier, LG Lunaris, Skif, Steffi a Kalbex.

Přezimování patogena během zimy 2023/2024 v současné době ovlivňuje jeho šíření na jaře. Mycelium v našich podmínkách přezimovalo, a to i přesto, že došlo k několika teplotním výkyvům s teplotami pod -5 °C. V porostech lze v současnosti (tj. na počátku dubna 2024) nalézt již kupky s uredosporami rzi plevové. Šíření patogena je důsledkem kombinace přezimování mycelia, šíření inokula na velké vzdálenosti, rasového spektra patogena a zejména počasí v průběhu jara. Vhodnými klimatickými podmínkami pro šíření rzi plevové jsou chladnější a vlhčí jaro s teplotami v rozpětí 10–17 °C. Teploty nad 25 °C již rozsáhlému šíření patogena nesvědčí. Rozhoduje také doba, po kterou jsou spóry teplotě vystaveny. V letošní vegetační sezóně se budeme se rzí plevovou setkávat i nadále, teploty určí, jak se infekce bude šířit i dobu, po kterou se rez bude v porostech vyskytovat.

Přestože predikce výskytu jsou díky změnám počasí vždy pouze orientační, pravděpodobnost šíření rzi plevové v porostech pšenice je vysoká. Účinně se lze bránit napadení výběrem vhodných odrůd s geneticky založenou odolností. Aktuální informace o odrůdové odolnosti lze najít na stránkách ÚKZÚZ, nebo v rámci poradenství VÚRV, v.v.i. V případě pěstování odrůd s nízkou úrovní rezistence, je účinná fungicidní ochrana. Účinnost fungicidních látek působí zpravidla preventivně, tedy rozhoduje nejen počet ošetření, ale i včasný zásah (podle signalizace). Při vysokém infekčním tlaku rzi plevové je nezbytné ošetření vícekrát opakovat.

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 187