Metodiky kryoprezervace pylu chmele a pylu bramboru (2023)

Autorský tým pod vedením Ing. Miloše Faltuse, Ph.D. (výzkumný tým Fyziologie a kryobiologie rostlin) vytvořil v roce 2023 k využití ve šlechtění dvě certifikované metodiky.

Metodika kryoprezervace pylu chmele pro jeho využití ve šlechtitelském procesu

Metodika definuje nový postup kryoprezervace pro dlouhodobé uchování pylu genetických zdrojů chmele Humulus lupulus L. s využitím termické analýzy pro identifikaci a kvantifikaci fázových přechodů. Přítomnost a typ fázových přechodů souvisí s přítomností vody v pylu, a především s podílem frakce tzv. volné vody, která může krystalizovat při kryoprezervaci a potenciálně způsobit poškození skladovaného pylu. Přesnější informace o stavu pylu a jeho vhodnosti pro kryoprezervaci umožňuje diferenční skenovací kalorimetrie, která umožňuje stanovení přítomnosti fázových přechodů prvního či druhého řádu, a teploty těchto termických efektů. Vitalita pylu je stanovena pomocí vitálního barvení a fertilita prostřednictvím testu fertility pylu po kryoprezervaci na samičích rostlinách. Přínosy metodiky souvisí s ukončením udržování otcovských genotypů chmele pro potřeby křížení v polních podmínkách, čímž dojde k úspoře, která souvisí se zakládáním kultur a kultivací otcovských genotypů chmele včetně příslušných agrotechnických zásahů. Metodika eliminuje nejistotu, která souvisí s ročníkovou variabilitou v produkci pylu a případné rozdíly v době kvetení rodičovských rostlin. V případě plánovaného křížení lze odtát ve vhodném termínu potřebné množství pylu vybraného genotypu chmele bez nutnosti pěstování otcovského genotypu a využít jej ve šlechtitelském procesu.

Metodika kryoprezervace pylu bramboru pro jeho využití ve šlechtitelském procesu

Metoda kryoprezervace umožňuje uchovat pyl genetických zdrojů bramboru po velmi dlouhou dobu bez jakýchkoliv změn. Prezentovaná metodika využívá termické analýzy pro identifikaci a kvantifikaci fázových přechodů, které souvisí s přítomností vody v pylu, jež ovlivňuje fertilitu pylu. Diferenční skenovací kalorimetrie je rychlou a přesnou metodou stanovení fázových přechodů a obsahu krystalické vody v pylu, a jednoznačně ukazuje na vhodnost podmínek pro kryoprezervaci pylu bramboru. Tato metodika umožňuje ušetřit náklady spojené s pěstováním otcovských genotypů bramboru pro potřeby křížení ve skleníku nebo v polních podmínkách. Metodika eliminuje nejistotu, která souvisí s ročníkovou variabilitou v produkci pylu a případné rozdíly v době kvetení rodičovských rostlin. V případě plánovaného křížení lze odtát ve vhodném termínu potřebné množství pylu vybraného genotypu bramboru bez nutnosti pěstování otcovského genotypu a využít jej ve šlechtitelském procesu.

Kategorie aktuality, metodiky.