Deštivé jaro a riziko výskytu klasových fuzarióz

Fuzariózy klasu (růžovění klasu) patří k nejzávažnějším houbovým onemocněním pšenice i dalších obilnin. V důsledku napadení patogeny z rodu Fusarium dochází kromě ztrát na výnosech i ke zhoršení technologické i hygienické kvality zrna (tvorba mykotoxinů). Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON), jehož přítomnost obvykle indikuje zvýšený obsah dalších mykotoxinů. Nařízením komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 byl pro mykotoxin DON stanoven v nezpracovaném zrnu pšenice maximální limit 1,25 mg/kg.

Začátek jarní vegetace přinesl na většině území dostatek srážek, které doplnily vláhový deficit po zimě. Podle údaje ČHMÚ byl březen na území ČR normální, měsíční úhrn srážek 49 mm představuje 107 % normálu 1991–2020. Srážky byly prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy. Duben 2023 byl na území ČR teplotně silně podnormální a srážkově silně nadnormální. Dubnový měsíční úhrn srážek 67 mm představuje 172 % normálu 1991–2020. Nejvíce srážek v porovnání s normálem spadlo v krajích Jihomoravském, Jihočeském a v kraji Vysočina.  Srážky v jarním období zvyšují riziko výskytu klasových fuzarióz. Pro tvorbu inokula na zbytcích rostlin na povrchu půdy, kde patogeni z rodu Fusarium přezimují, je totiž důležitá dostatečná vlhkost  již v dubnu. Pro rozvoj infekce, ke které dochází především v době kvetení, jsou příznivé vyšší teploty a vyšší relativní vlhkost nebo srážky. Vysoká kontaminace zrna mykotoxiny, které jsou produkovány velmi záhy po infekci (36 hodin), souvisí s vysokým úhrnem srážek 10 dní před kvetením i bezprostředně po infekci. Zvláště ohrožené jsou lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem mlh a pozemky s omezenou cirkulací vzduchu.

Ochranná opatření

V rámci ochrany proti klasovým fuzariózám by se měl uplatnit celý komplex opatření zahrnující agrotechnická opatření, fungicidní ochranu i výběr vhodné odrůdy. Vzhledem k časné tvorbě mykotoxinů je třeba fungicidy aplikovat preventivně v době kvetení, optimální je aplikace ve fázi BBCH 60–65.  Informace o přípravcích pro cílenou ochranu klasů  jsou  k dispozici na stránkách ÚKZÚZ (Rostlinolékařský portál, Registr přípravků na ochranu rostlin).

Odrůdy pšenice rezistentní s rezistencí k patogenům z rodu Fusarium nebyly dosud vyšlechtěny. Za podmínek příznivých pro rozvoj patogena představují klasové fuzariózy určité ohrožení pro všechny odrůdy, vysoké riziko pak nastává u náchylných odrůd. U pšenice ozimé byla ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ÚKZÚZ zjištěna náchylnost k fuzarióze klasu u odrůd Askaban,  Collector, Crossway, Floki, Frisky, Futurum, Gordian, Johnson, KWS Donovan, KWS Elementary, KWS Silverstone, LG Dita, LG Keramik, LG Mondial, LG Orlice, Nonstop, Proteus, RGT Cesario, Sheriff, Skif a SU Tarroca (viz. Seznam doporučených odrůd 2021, 2022 a 2023). Náchylné odrůdy by neměly být zařazovány po rizikové předplodině, kterou je kukuřice, zvláště pokud bylo využito minimalizační zpracování půdy.

Ing. Jana Chrpová, CSc.
výzkumný tým
Genetika a šlechtitelské metody

Foto: Napadené klasy – náchylná odrůda po umělé infekci F. culmorum

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 549