Pozor na stéblolam!!!

Letošní jarní počasí je optimální pro rozvoj stéblolamu, jedné z nejzávažnějších chorob pat stébel obilnin. Dokazuje to nejen portál Agrorisk, ale především vysoké napadení ozimé pšenice a ječmene, které bylo v minulém týdnu zjištěno ze vzorků odebraných v okresech Benešov a Kutná Hora. Dále byl stéblolam zjištěn v okresech Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Praha-východ a Třebíč.

Od konce února bylo ve VÚRV zpracováno celkem 58 vzorků se zaměřením na diagnostiku chorob pat stébel. V 18 vzorcích (31 %) byl zjištěn stéblolam, přičemž ani jedna z odrůd nebyla nositelem účinného genu rezistence ke stéblolamu Pch1. Jednalo se v několika případech o 100% napadené vzorky cca 50–100 stébel. Je varující, že již počátkem dubna se masivně vyskytují typické skvrny pro stéblolam ve tvaru oka, které pronikají až na stéblo.

Ošetření je doporučeno provést začátkem sloupkování (BBCH 30–32) při více než 15% napadení hlavních odnoží. V současné době je v ČR registrována řada přípravků proti stéblolamu. Vzhledem k vysokému riziku výskytu v letošním roce doporučujeme provést preventivní diagnostiku na některém z dostupných pracovišť.

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
výzkumný tým
Genetika a šlechtitelské metody

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 383