„Metody a agrotechnické postupy vedoucí ke zvýšení stability půdních agregátů“ (2022)

Stabilita půdních agregátů je důležitá vlastnost půdy, která ovlivňuje kvalitu půdy a půdní úrodnost. Je závislá na mnoha faktorech, které jsou částečně určeny podmínkami daného stanoviště, částečně ovlivněny způsobem hospodaření. Předkládaná metodika shrnuje současný stav poznání a na základě výsledků z dlouhodobých a krátkodobých polních pokusů popisuje agrotechnické postupy, které pozitivně ovlivňují stabilitu půdních agregátů.

Metodiku si může stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Metodika Mayerova a kol
Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 486