Rez plevová v roce 2022

Epidemické výskyty rzi plevové v České republice v letech 2013–2015 ukázaly na význam této choroby v našich podmínkách a potenciál její škodlivosti při změně rasového spektra, tj. při výskytu ras s odlišnými nároky na prostředí a napadení dříve odolných odrůd. Epidemie měla pozitivní vliv na úroveň rezistence u nás pěstovaných odrůd pšenice. Silný infekční tlak vyřadil napadené odrůdy ze zkoušení a odrůdy s nižší úrovní rezistence nebyly registrovány. Zároveň pěstitelé pečlivě volili odrůdy s ohledem na lokální výskyt choroby a ošetřovali již při výskytu prvních příznaků.

V roce 2022 se rez plevová objevovala po celé republice ve větší míře než předešlé roky, napadeny byly především pozdní a polopozdní odrůdy. K populační změně, tedy vzniku a šíření nových ras však nedošlo. V České republice a zároveň i v celé Evropě dominuje rasa Warrior (-), rasové spektrum mělo obdobné složení jako v předcházejících dvou letech. Větší rozšíření a silný infekční tlak byl způsoben souhrnem klimatických faktorů, které jsou vhodné pro šíření tohoto patogena.

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 408