Sněti mazlavé na obilninách

Na pšenici se u nás vyskytují mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries, syn. T. tritici), mazlavá sněť hladká (T. laevis, syn. T. foetida) a sněť zakrslá (T. controversa). V konvenčním zemědělství poskytuje ochranu proti snětím mazlavým fungicidní ošetření osiva. S rozvojem ekologického zemědělství se ale v Evropě zvyšuje zájem o šlechtění na rezistenci.

Ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni probíhají dlouhodobě pokusy s umělou inokulací odrůd a linií pšenice sněťmi mazlavými. V roce 2022 bylo v polních pokusech testováno na odolnost 88 odrůd a linií pšenice vzorkem inokula RUKR, obsahujícím teliospory mazlavé sněti hladké a mazlavé sněti pšeničné. Napadení u náchylné kontroly, odrůdy Heines VII, dosáhlo 38,9 % klasů. Nejvyšší napadení, 71,1 %, bylo zaznamenáno u odrůdy LG Atelier.

Za projev náchylné reakce je považováno napadení přesahující 10 % klasů. Odolná reakce s napadením do 10 % klasů byla u směsi inokula RUKR v letošním roce zjištěna u 15 odrůd a 36 linií.

U odrůd Aristaro, Bonneville, Deloris, Genius, UI SRG, Blizzard a Spontan byla odolná reakce k tomuto inokulu zjištěna jak v roce 2022, tak i v dřívějších letech.

Odrůdy Unitar a Campesino vykazovaly odolnou reakci, ale teprve v prvním roce testování.

Odrůdy Tillexus, Tilliko, Tillstop, Graziaro, Thomaro a Butaro měly nízké napadení v roce 2022 a  jsou nositeli genů rezistence k snětím mazlavým. Je však známo, že vůči těmto genům rezistence se u nás nebo v EU vyskytují virulentní fyziologické rasy.

Na základě dostupných údajů lze v EU předpokládat virulenci vůči většině známých genů rezistence k snětím mazlavým. Z hlediska trvalosti rezistence je proto u rezistentních odrůd vhodná kombinace několika specifických genů rezistence, případně kombinace specifických genů rezistence a genů pro kvantitativně založenou rezistenci.

RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody
VÚRV, v.v.i.

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 329