„Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty“ (2022)

Cílem metodiky bylo vyvinout postupy, které by umožnily identifikovat mikroorganismy využitelné pro degradaci chloracetanilidových pesticidů a jejich relevantních metabolitů. Vytvořené postupy jsou principiálně aplikovatelné i na další pesticidy a prakticky libovolné polutanty…

Metodiku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Erban_et_al._2022_NMet_DEKONT_final
Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 287