Vzpomínka na Zdeňka Stehna

S lítostí a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 8. června 2022 zemřel ve věku 76 let náš milý a dlouholetý kolega Ing. Zdeněk Stehno, CSc.

Zdeněk Stehno vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a po zakončení postgraduálního studia nastoupil v roce 1976 do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Celý svůj profesní život spojil s výzkumem a šlechtěním pšenice. Od roku 1985 pracoval v Oddělení genetických zdrojů a od roku 1990 až do odchodu do důchodu vedl Oddělení genové banky. Stal se kurátorem genetických zdrojů pšenice, tritikale a ozimého ječmene a odpovědným řešitelem za kolekce VÚRV Praha-Ruzyně v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Byl také řešitelem celé řady výzkumných projektů. Publikoval mnoho vědeckých a odborných článků i knih, byl autorem odrůd špaldy Rubiota a dvouzrnky Rudico. Spolupracoval jak s mnoha národními institucemi, výzkumnými a šlechtitelskými pracovišti i univerzitami, tak s mezinárodními institucemi, např. CIMMYT, ECPGR, FAO, IBRA. Velmi podporoval ideu ekologického zemědělství v ČR.

Zdeněk Stehno nám bude chybět nejen jako výjimečný kolega, ale i jako přítel a skromný člověk.

ZS
Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 246