Metodika „Pěstování teplomilných peckovin…“ (2021)

Metodiku „Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech“ si můžete stáhnout zde.

Metodika popisuje, jak výběr odrůdového sortimentu, lokality a systém hospodaření v sadu ovlivňuje zdravotní stav výsadeb meruněk především z hlediska výskytu, šíření a dopadu přítomnosti původců korových nekróz, zhoršeného zdravotního stavu a předčasného odumírání. Metodika umožňuje výběr jednotlivých kroků v rámci celé technologie, které na konkrétní lokalitě mohou pomoci snížit výpadky stromů v produkčních výsadbách před nástupem do plné produkční plodnosti. Potřebnost a aktuálnost řešené problematiky je dána neutěšeným stavem produkčních výsadeb v České republice.

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 229