Prestižní ocenění „HR Excellence in Research Award“ pro VÚRV

Dne 30. 11. 2021 udělila Evropská komise Výzkumnému ústavu rostlinné výroby prestižní ocenění „HR Excellence in Research Award“.

HR Award je prestižní certifikace určená pro vědecké a výzkumné instituce, udělovaná Evropskou komisí za vynikající péči o lidské zdroje (Human Resources). Udělení tohoto ocenění zavazuje pracovníky ústavu během následujících dvou letech splnit závazky, plynoucí z přijetí principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a deklarované v Akčním plánu HRS4R (strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky).

VÚRV byl v souladu s uděleným oceněním zařazen na seznam držitelů ocenění Evropské komise.

Více v tiskové zprávě ze dne 2. 12. 2021.

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 205