Seminář „Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES“, ČVUT, 2. 12. 2021

Zveme Vás na seminář spolupořádaný VÚRV a zaměřený na prezentaci výsledků projektu projektu QK1920224 „Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu“.

Pozvánku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

211202_WS_Pozvanka_Glyfo
Kategorie akce.
Počet zobrazení: 133