Nové výzkumné projekty pro VÚRV

Na stránkách NAZV byly dne 10. 11. 2021 zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Pracovníci VÚRV, v.v.i. získali celkem 11 projektů, z toho 3 jako hlavní příjemci a 8 projektů jako spolupříjemci.

Úspěšným žadatelům gratulujeme!

Č. projektu Název projektu Řešitel Příjemci
QK22010348 Autonomní systémy jako nástroje integrované produkce zeleniny. Lukáš Jan, Ing., Ph.D. [P] Česká zemědělská univerzita v Praze

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Leading Farmers CZ, a.s.

QK22020053 Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě Menšík Ladislav, Ing., Ph.D. [P] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

QK22010298 Aplikace nového přístupu Genomic selection ve šlechtění pšenice Svobodová Leona RNDr., Mgr., Ph.D. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] SELGEN, a. s.

QK22010251 Inovace pěstební technologie čiroku pro využití ve výživě přežvýkavců jako adaptační opatření vedoucí ke stabilizaci produkce objemných krmiv v podmínkách měnícího se klimatu ČR Menšík Ladislav, Ing., Ph.D. [P] Mendelova univerzita v Brně

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Masarykova univerzita

[D] AGROSPOL, agrární družstvo

[D] NutriVet s.r.o.

QK22010029 Pšenice tvrdá – perspektivní plodina do teplých a suchých oblastí České republiky Dvořáček Václav, Ing., Ph.D. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Pasta Fidli, s.r.o.

[D] Pekárna Praktika s.r.o.

[D] Agrotest fyto, s.r.o.

QK22010031 Využití inovativního potenciálu nanotechnologií pro zvýšení rentability vybraných oblastí zemědělské produkce Klíma Miroslav, Ing., Ph.D. [P] Mendelova univerzita v Brně

[D] MORAVOSEED CZ a.s.

[D] VITROTREE BY BATTISTINI s.r.o.

[D] OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

QK22010293 Genomická a proteomická charakteristika odolnosti pšenic vůči vybraným abiotickým a biotickým stresům Vítámvás Pavel, Mgr., Ph.D. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

[D] Agrotest fyto, s.r.o.

[D] SELGEN, a. s.

QK22010194 Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách Stará Jitka, Ing., Ph.D. [P] Česká zemědělská univerzita v Praze

[D] Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

[D] Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z.s.

QK22010014 Volně dostupné družicové snímky v mikrovlnné části spektra jako zdroj informací pro optimalizaci rostlinné výroby Lukáš Jan, Ing., Ph.D. [P] Česká zemědělská univerzita v Praze

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Big Terra Alpha s.r.o.

[D] Zemědělské družstvo Vendolí

[D] Zemědělské družstvo Radiměř

[D] Zemědělské družstvo Dolní Újezd

QK22010073 Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům

minimalizující negativní vliv na životní prostředí

Pavela Roman, doc., Ing., Ph.D. [P] Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Česká zemědělská univerzita v Praze

[D] RNDr. Tomáš Litschmann

[D] Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z.s.

QK22020019 Inovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismů Holý Kamil, Ing., Ph.D. [P] VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV

OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

[D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

[D] Mendelova univerzita v Brně

Kategorie výzkum.
Počet zobrazení: 164