Výskyt rzí na pšenici ve vegetační sezóně 2021

Výskyt rzí na pšenici je každoročně otázkou vhodných klimatických podmínek, šíření a změn v populacích rzí na pšenici a rovněž i výběru odolných či náchylných odrůd pro pěstování. U pšenice seté, stejně jako u pšenice špaldy, jednozrnky i dvouzrnky se vyskytují rez travní (Puccinia graminis f.sp. tritici), rez plevová (Puccinia striiformis) a rez pšeničná (Puccinia triticina). Vegetační sezóna 2021 byla příznivá především pro rozvoj a šíření rzi pšeničné, přestože její nástup v jarním období přišel díky nízkým teplotám později. Na přelomu června a července díky vhodným teplotním a vlhkostním podmínkám byl pozorován vysoký infekční tlak rzi pšeničné, a to nejen na Moravě jako v předchozích letech, ale i v Čechách. Vzhledem k průběhu počasí však nedocházelo k rychlému a předčasnému  zasychání listů hostitelské rostliny, patogen se vyskytoval v porostu delší dobu, tomu odpovídaly i nižší (horší) hodnocení odrůd na odolnost. Stupeň hodnocení rezistence některých odrůd ke rzi pšeničné se významně snížil, zda je to způsobeno změnami v rasovém spektru v populaci rzi pšeničné bude předmětem dalšího zkoumání. Už od roku 2015 se škodlivost rzi pšeničné v souvislosti s vyššími průměrnými teplotami zvyšuje a zároveň dochází v populaci rzi pšeničné v posledním období ke změnám virulence, což se projevilo náhlým snížením odolnosti některých odrůd (např. u odrůdy Tobak, Athlon, Fabius a dalších).

Rez plevová se vyskytovala v letošním roce ohniskovitě, silnější výskyty patogenu byly zaznamenány zejména na některých odrůdách, např. LG Orlice, Gaudio, LG Mocca.

Přirozený výskyt rzi travní byl v letošním roce zaznamenán ojediněle a to i přesto, že se u nás i v Evropě v posledních několika letech objevovala častěji a začaly se šířit nové rasy. Rez travní tak nadále představuje potenciální riziko silného napadení a vysokých výnosových ztrát.

Pro pěstitele je nejvýhodnější vybírat odrůdy s kombinovanou rezistencí ke všem rzím, které se vyskytují na pšenici, tím se snižují rizika jejich výskytů a náklady na chemickou ochranu. Z výsledků polních infekčních pokusů z roku 2021 v Praze-Ruzyni byly vybrány odrůdy s kombinovanou rezistencí ke rzem, a to ozimé odrůdy Steffi, Skif, LG Dita, Partner, Hyacinth a  Campesino, z jarních odrůd to byly Toccata, Kitri a Eponia.

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody

Články k této problematice jsou automaticky zařazeny do rubriky Monitoring chorob rostlin.

Rez pšeničná

 

Rez travní

 

Kategorie aktuality, choroby.
Počet zobrazení: 217