Žně ve VÚRV

I ve VÚRV již začaly žně. Z obilnin se v roce 2021 na pozemcích ústavu v Praze i na mimopražských pracovištích pěstuje pšenice ozimá (24 ha), pšenice jarní (29 ha), ječmen jarní (38 ha), ječmen ozimý (14 ha), oves (25 ha), pohanka (12 ha), kukuřice (8 ha) a čirok (4 ha). Řepka ozimá byla zaseta na 21 ha, podobná je i výměra hrachu. Z ostatních plodin se pěstuje cukrovka, brambory, slunečnice, hořčice bílá, vojtěška, jetel, různé směsky, energetické plodiny i různé druhy zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, a to celkem na 69 ha. V ústavu se obdělává 265 ha orné půdy, s využitím na pokusné i provozní (vyrovnávací) plochy. Na 15 % orné půdy se letos plánuje založení meziplodin.

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 177