Syntetické a přírodní insekticidy proti skladištním škůdcům

Dovolujeme si Vás informovat o novém „review“ článku, který se zabývá formulacemi insekticidů. Rozsáhlé, zatím takřka „životní  dílo“ autorů z VÚRV, v.v.i. a Thesálské univerzity (Řecko) obnáší cca 600 citací a 70 stran. Článek, zpracovaný na vyzvání („invited article“) editorem časopisu je k dispozici on-line, včetně zajímavého grafického abstraktu (7 snímků).

Citace:
Stejskal, V.; Vendl, T.; Aulicky, R.; Athanassiou, C.
Synthetic and Natural Insecticides: Gas, Liquid, Gel and Solid Formulations for Stored-Product and Food-Industry Pest Control
Insects 2021, 12, 590

 

Kategorie aktuality, publikace.
Počet zobrazení: 140