„Polní den“ v Hněvčevsi, 11. 6. 2021

„POLNÍ DEN“

Limagrain Central Europe Cereals

a

Český kmín, z.s.

se koná v pátek 11. června od 8:30 hod na poloprovozních pokusech Statku Kydlinov a od 9:00 hod. na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi

(pozvánka a kontakty k registraci zde)

 

 

 

Kategorie akce.