Detekce původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní

Na konci roku 2020 byla ve VÚRV, v.v.i. vydána nová metodika „Detekce původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní, především bakteriemi komplexu Pseudomonas syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech“.

Metodika je určena pro množitele a produkční pěstitele genotypů meruněk a broskvoní, a pro orgány státní správy (ÚKZÚZ, MZe ČR).

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 270