Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na „Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, který se bude konat 11. února 2020 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Na semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání semináře a zaslaných dotazů a bude mimo jiné zaměřen na zásobu vody a minerálního dusíku v půdě po letošní zimě, efektivní používání hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí. Jedna z vyžádaných přednášek bude zaměřena na předpokládaná rizika našeho zemědělství ve srovnání s dalšími zeměmi EU a možnosti jejich řešení.

Pozvánku a program naleznete zde.

Kategorie akce.
Počet zobrazení: 155