Hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni každoročně hodnotíme sortiment odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním abiotickým stresům vyskytujícím se na území ČR.

Kategorie aktuality, poradenství.