Poradenství v roce 2021

I v roce 2021 Vám rádi poradíme, a to zdarma. Odborné konzultace totiž opět poskytujeme v rámci dotačního titulu 9.F.i. „Odborné konzultace“ (zemědělské národní dotace 2021). Můžete se tedy obracet na pracovníky Poradenské centra, příp. rovnou na specialisty z jednotlivých oblastí.

Rzi na pšenici v ČR – výskyt a volba odolných odrůd

Rzi napadají všechny u nás pěstované obilniny, z nichž ekonomicky nejvýznamnější je pšenice, na které se vyskytují tři druhy rzí: rez pšeničná, rez travní a rez plevová. Rez pšeničná se na pšenici vyskytuje u nás každoročně, k silným až epidemickým výskytům rzi plevové a travní dochází v různých víceletých intervalech v závislosti na zdrojích a přítomnosti inokula – spór […]

Webové stránky ve výstavbě

Z důvodů neočekávaných událostí koncem roku 2020 (poškození původního webu kybernetickým útokem) jsme museli narychlo zprovoznit nové webové stránky, shodou okolností souběžně připravované. Omlouváme se za nefunkčnost některých stránek a odkazů, na úpravách se intenzívně pracuje… Současně se obnovují i interní databáze (projekty, výsledky, pracovníci atd.), takže vyhledávače fungují jen v omezeném režimu.