Zaměstnanci


Ovesná Jaroslava, doc. RNDr.,CSc.

Akademický titul:doc. RNDr.,CSc.
Tým:Molekulární genetika
Odbor: Odbor genetiky a šlechtění rostlin

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 233 022 349, 233 022 424, 731 448 342
Pracoviště: Praha
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
Oblasti výzkumu:
Profesní zkušenosti:
Výuka:
Další odborné aktivity: