Zaměstnanci


Hubert Jan, doc. Mgr.,Ph.D.

Akademický titul:doc. Mgr.,Ph.D.
Tým:Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Odbor: Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 233 022 265, 702 087 629
Pracoviště: Praha
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
Oblasti výzkumu:
Profesní zkušenosti:
Výuka:
Další odborné aktivity: