Úspěch v Programu ZEMĚ II. VÚRV zabodoval s 18 projekty!

V prosinci vyhlásilo Ministerstvo zemědělství výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu MZ na období 2024–2032, ZEMĚ II. Velmi nás těší, že jsme uspěli s 18 projekty, z nichž u 9 jsme jako hlavní řešitel, u dalších 9 jako spoluřešitel.

Z projektů, u nichž jsme jakožto hlavní příjemce, jde o:

 

  • Inovativní využití matoliny, obilných pluch a zbytkových otrub pro tvorbu produktů s vysokou přidanou hodnotou – řešitel za VÚRV Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.
  • Léčivé rostliny v potravinářství – nový směr k prevenci civilizačních chorob – doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.
  • Monitoring a hodnocení udržitelného hospodaření s organickou hmotou a živinami – Ing. Jan Klír, CSc.
  • Výživa včel při změnách klimatu s NANOformulacemi biologicky aktivních látek posilujících obranyschopnost včel vůči patogenům a pro ozdravení – RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
  • Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek – Prof. Dr. František Kocourek.
  • Vývoj metod pro screening novošlechtění chmele na suchovzdornost a hodnocení suchovzdornosti šlechtitelského materiálu s využitím metody stanovení diskriminace stabilního izotopu uhlíku 13C – Ing. Miloš Faltus Ph.D.
  • Adaptace pěstování brambor ve změněných klimatických podmínkách pomocí výběru odrůd a inokulace podpůrnými bakteriemi – doc. RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.
  • Zvýšení odolnosti polních plodin pomocí půdního a endofytního mikrobiomu v měnícím se klimatu – Ing. Jan Kopecký, Ph.D.
  • Pěstování kukuřice seté technologií úzkého řádku v systému precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) v podmínkách klimatické změny (GZK) – stabilizace produkce objemných krmiv a udržitelná intenzifikace zemědělské výroby v ČR – Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.

 

Všem příjemcům podpořených projektů srdečně gratulujeme a těšíme se na nové výsledky!

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 294