Státní fond ŽP podpoří náš vzdělávací projekt

S radostí oznamujeme, že Státní fond životního prostředí ČR rozhodl o výsledku Výzvy č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu. Se svým projektem v ní uspěla Ing. Jana Chrpová, CSc.

Navržený projekt Zemědělství v rovnováze: Osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost by měl prohloubit environmentální povědomí u odborníků i laické veřejnosti a nabídnout udržitelnější možnosti hospodaření a představit nejnovější pěstební trendy minimalizující dopady na životní prostředí.
Velký důraz bude v tomto směru kladen na vzdělávací a osvětovou činnost studentů především středních zemědělských škol a také jejich učitelů, kde je předpoklad intenzivnější akceptace nových environmentálních směrů hospodaření a z pohledu učitelů i dlouhodobý transfer těchto znalostí i po skončení programu,“ popsala cíle programu Jana Chrpová.
Řešený projekt bude využívat nejnovější poznatky a trendy z široké oblasti výzkumného i edukativního působení Výzkumného ústavu rostlinné výroby v oblasti environmentálních hrozeb a dopadů na zemědělskou produkci s důrazem na sektor rostlinné výroby v ČR. Tyto poznatky budou prezentovány dle plánovaných cílových skupin, například v podobě seminářů, kurzů a školení, ale také interaktivních workshopů, polních dnů, externích exkurzí i dalších aktivit v multimediálním prostoru (web, YouTube, sociální sítě apod.).

 

Kategorie aktuality, úspěchy.
Počet zobrazení: 367