Seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2021“, 11. 11. 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu si Vás dovoluje pozvat na seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2021“.

Tento seminář se bude konat dne 11.11.2021 v aule VÚRV v.v.i. v Praze–Ruzyni.  Pozvánku a program naleznete zde.

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2021
Kategorie akce.
Počet zobrazení: 199