Den vinice ve VSV Karlštejn

V sobotu 22. srpna se ve Výzkumné stanici vinařské Karlštejn konala akce "Den vinice – léto".

Akce se zúčastnili 3 registrovaní účastníci (zástupce Českého svazu zahrádkářů Hulín, zástupce Svazu invalidů Hulín, fyzická osoba – právník Praha). Účastníci jsou drobní pěstitelé révy na zahrádce a na vinici malopěstitele na Moravě. Zaujala je naše nabídka workshopu, protože se chtějí zdokonalovat v pěstování révy. V průběhu akce se prakticky naučili zelené práce na rostlině a to podlom, vylamování zálistků a osečkování, a formování koruny révového keře.

Před zahájením prací na révovém keři byli seznámeni s dotačním titulem "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity", polní kolekcí révy v Karlštejně, Lednici a ve Znojmě. Po praktické ukázce zelených prací na rostlině, kterou provedl lektor, pracoval každý samostatně na své odrůdě. V průběhu práce se účastnící mohli přímo dotazovat a lektor jejich práci hned kontroloval, takže měli okamžitou zpětnou vazbu na svoji práci. Po práci na vinici následovala exkurze na výzkumné stanici.
Akce trvala od 10 do 14:30 hod, včetně prohlídky genofondové vinice odrůd i klonů. Počasí přálo a účastníci byli spokojení. Za svoji práci si odnesli vzorky hroznů, které už pomalu dozrávají. Další fotografie a video najdete na FB VSV Karlštejn.

Za pořadatele akce děkujeme a těšíme se na další pracovní shledání.

Ing. Radomíra Střalková, Ph.D.

\"\"

\"\"

 

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 177