Výběrové řízení na mobility – Pracovní pobyty výzkumných pracovníků

Výběrové řízení na mobility – pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. hledá uchazeče o účast v Aktivitě č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR projektu „Mobilita vědeckých pracovníků pro podporu nových trendů a metod zemědělského výzkumu“. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výběrové řízení je vyhlášeno na účast v těchto dvou mobilitách:
a) Regionální prostorové predikce obsahu půdní organické hmoty založené na simulačním modelu EPIC-IIASA;
b) Studium ekologických faktorů významných pro invazní šíření vybraných druhů bezobratlých, slunéčka východního (Harmonia axyridis) a zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis).

Přiložené sobory:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na účast v Aktivitě č. 2a) 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na účast v Aktivitě č. 2b) 
Způsob výběru výzkumných pracovníků
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část
 

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 190