Polehnutí porostů obilnin

Polehnutí porostů obilnin

V důsledku intenzivních srážek na konci června a v červenci došlo v některých oblastech k polehnutí porostů obilnin, k čemuž mimo jiné přispělo větší využití dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami v letošním roce, nižší dávky regulátorů růstu v reakci na stav porostů v dubnu a na začátku května (vliv sucha a mrazů) a časté vynechání ošetření fungicidy proti chorobám pat stébel. U polehnutých porostů je třeba vyhodnotit zdravotní stav pat stébel, neboť velká část polehnutých porostů ozimé pšenice má napadené paty (stéblolam, fuzária apod., obr. 1 a 2). Na základě vlastního posouzení stavu polehlých porostů je třeba věnovat větší pozornost výběru odolnějších odrůd pro nové setí. Kromě problémů s patami stébel má řada porostů ozimé pšenice napadené listy a klasy více než v minulých sušších letech (fuzária, braničnatky, DTR, atd). Při předpokládaném snižování spotřeby pesticidů v příštích letech (v roce 2030 přibližně na polovinu) bude mít při výběru vhodných odrůd stále významnější roli jejich zdravotní stav. V tomto směru jsou unikátní odrůdové agrotechnické pokusy provozované již více let ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni (výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin) na stanovištích v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni, kde jsou vybrané odolnější odrůdy (14) ozimé pšenice pěstovány při různé intenzitě zpracování půdy (orba, minimalizace), při různých dávkách dusíku a minimální aplikaci fungicidů a morforegulátorů růstu v závislosti na hnojení dusíkem a zásobě N v půdě (žádný nebo jeden fungicid a 1x morforegulátor při vyšší intenzitě hnojení). I při této nízké intenzitě vstupů zůstaly některé odrůdy zdravé a většina bez polehnutí. 

Pavel Růžek a Radek Vavera

\"\"
Polehnutí porostu ozimé pšenice

\"\"
Napadení pat stébel z polehlého porostu

 

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 167