V genobance začínají žně

Bude potřeba sklidit a v rámci Národního programu konzervace genetických zdrojů rostlin zpracovat materiály světového i domácího šlechtění, čítající přes 1 600 položek pšenice, ječmene, triticale a tritordea. Tato odrůdová variabilita bude k dispozici pro další využití (výzkum, šlechtění, expozice, výstavy atd.). Genová banka VÚRV, v.v.i. dále řeší velký mezinárodní projekt s názvem AGENT (Activated Genebank Network). Do projektu je zapojeno 15 aktivně spolupracujících center genomiky genových bank a čtyři genobanková centra. V rámci tohoto projektu budou sklizeny genové zdroje československého a českého šlechtění ozimého ječmene a ozimé a jarní pšenice, v počtu přes 500 položek.

Ing. Jiří Hermuth
Genová banka VÚRV, v.v.i.

\"\" \"\"
\"\" \"\"

 Foto: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 170