VÚRV členem Sorghum ID

VÚRV, v.v.i. se v červnu letošního roku stal členem sdružení Sorghum ID. Toto sdružení spojuje různé organizace a společnosti z mnoha evropských zemí zabývajících se od výzkumu po odbyt čiroku, s cílem zvýšit evropskou produkci čiroku (zrno – siláž – energie) a rozvinout šlechtění hybridních odrůd.

Hlavní cíle sdružení Sorghum ID:

  • zastupování a podpora zájmů čiroku vůči národním a evropským institucím v souladu s ostatními hlavními plodinami,
  • provádění propagačních akcí, které prokazují technické a ekonomické přínosy čiroku z hlediska produkce,
  • propagace možného využití a odbytu čiroku pro výživu lidí, krmení zvířat a nepotravinářské využití,
  • spojení a mobilizace potenciálních zúčastněných stran s cílem vytvořit synergie a podpořit dlouhodobý rozvoj.

\"\"

\"\"

Kategorie aktuality.
Počet zobrazení: 170