Zásoba vody v půdě a hnojení dusíkem

Zásobení prokořeněného půdního profilu vláhou se na většině území ČR ve srovnání s minulým týdnem výrazněji snížilo a další pokles lze předpokládat v tomto a příštím týdnu. Proto je třeba při zpracování půdy k později setým jařinám zejména při teplém a větrném počasí co nejvíce omezit ztráty vody. Absence srážek v některých oblastech omezuje využití […]

>

Rez plevová na jaře 2024

Epidemické vlny výskytu rzi plevové jsou zaznamenávány už od roku 2000. V roce 2023 epidemický výskyt tohoto patogena způsobil v ČR i v Evropě vysoké hospodářské škody. Epidemické výskyty souvisely v roce 2023 s vhodnými podmínkami pro šíření a rozvoj choroby, vysokým infekčním tlakem a rozšířením nových ras, které jsou popsány pod názvy Amboise a Benchmark. V současné […]

>

Kvetení broskví, švestek a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů opět uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení broskví a švestek k mrazům. V tabulce jsou vidět minimální teploty (MT), při kterých po dobu 30 minut ještě nedochází k mrazovému poškození květů, a kritické mrazové teploty KT10 a KT90, které vedou k odumření […]

>

Ruzyňská odrůda čiroku potvrdila své fumigační schopnosti

Čirok odrůdy Ruzrok (vyšlechtěný Jiřím Hermuthem z VÚRV, v.v.i.) a další čirokové materiály byly testovány na pokusné farmě University of Padova ve městě Legnaro (severovýchodní Itálie) na produkci kyanogenního glykosidu durin. Ten slouží k regulaci kořenových háďátek (biofumigace) a je vhodnou alternativou k chemické fumigaci. Výsledky studie ukazují, že obsah durinu v naší odrůdě Ruzrok […]

>

Riziko poškození polních plodin vegetačními mrazy

Současné noční mrazy mohou poškodit kvetoucí stromy, zejména meruňky, ale v menší míře i některé polní plodiny, např. ozimou řepku. Nejvíce ohrožené jsou silné až přerostlé porosty řepky ve fázi prodlužovacího růstu, které byly po zimě přihnojeny vyšší dávkou dusíku v ledkové formě a kde po hnojení přišly efektivní  srážky (min. 5 mm).

>

Kvetení meruněk a kritické mrazové teploty

Vzhledem k urychlenému kvetení meruněk po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází vývoje kvetení meruněk k mrazům. V tabulce uvádíme minimální teploty (MT), při kterých ještě nedojde po dobu 30 minut k mrazovému poškození květů a kritické mrazové teploty KT10, KT50 a KT90, které vedou k odumření 10 %, […]

>

Pokusnická aktualita

Dne 5. 3. 2024 kurátoři obilných kolekcí Genové banky VÚRV, v.v.i. Jiří Hermuth a Zdeněk Nesvadba provedli výsev maloparcelových pokusů s genetickými zdroji jarní pšenice a tritikale. Není na co čekat, ruzyňská půda je již v dobré kondici. Pokusné parcely je potřeba pečlivě rozměřit, označit, rozdat  bedýnky s výsevními vzorky. O to se postaraly naše […]

>