Webinář „PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – SmartField…“, 7. 12. 2022

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice a Centrum organické chemie Vás zvou na webinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V PODMÍNKÁCH ČR: SmartField – sběr teplotních a vlhkostních dat pro podmínky precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) na principu Internetu věcí (IoT)

>

Model OH pro ekoplatbu 2023

V návaznosti na připravovanou celofaremní ekoplatbu (od roku 2023) v rámci nové Společné zemědělské politiky jsme pro Vás připravili vyhodnocovací tabulku (verze 3). Můžete si tedy snadno ověřit, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou na orné půdě, ve chmelnicích i na plochách s víceletými produkčními plodinami.

>