Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru
Článek „Kde vědci v ČR píší nejlepší články“ (LN – Česká pozice – 28.05.2016) hodnotí na základě výsledků studie CERGE-EI kvalitu vědy a publikací napříč všemi vědními obory v ČR.
V tomto článku je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zmíněn jako jediný rezortní ústav, mimo sféru Akademie věd a univerzit. Redaktor dokonce napsal, že VÚRV v jednom ze svých oborů (ochrana rostlin) v České republice svými publikacemi kraluje a své výzkumy dobře uplatňuje. To lze pokládat za velký úspěch, bereme-li v úvahu možnosti a podmínky Akademie a vysokých škol…

Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 181