Ocenění na mezinárodním semináři

Ocenění na mezinárodním semináři
Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Kežmarských Žlabech (Slovenská republika) konal 20. odborný seminář s mezinárodní účastí: „Aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin“. Na konferenci byla přednesena plenární přednáška autorů Dušek K., Dušková E., Smékalová K.: „Dye yielding medicinal plants in the Czech collection of genetic resources“.
Diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší poster konference získal poster autorů Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K.: „Postharvest looses of essential oil of lavender flowers“ ze Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci.

Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 181