Metodiky vydané v roce 2018

Omlouváme se, odkazy na metodiky jsou nefunkční a budou postupně obnovovány…

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice
Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ing. Kamil Horák, Ing. Jan Sova

Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Barbora Nádvorníková, Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin
Autoři: RNDr. Ilja Prášil, CSc., Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Ing. Jana Musilová, RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

Podpora výskytu užitečných organismů v sadech
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Vladan Falta, Ph.D., Ing. Kateřina Kovaříková, Jan Šenk

Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu
Autoři: Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Ing. Irena Bížová, Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců
Autoři: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Tomáš Hovorka, doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Ing. Eva Plachká, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář

Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Autoři: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
Autoři: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Mgr. Alois Hilgert-Delgado, Ph.D., Ing. Tereza Ulvrová, Ing. Pavla Bryxová, Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D., RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., RNDr. Klára Kosová, Ph.D.

Metodika kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
Autoři: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace bramboru pomocí vitrifikace
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Vendulka Horáčková, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Jan Haberle, CSc., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Pavel Svoboda

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Autoři: Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Vojtěch Váňa

Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
Autoři: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Václav Jambor, CSc.

Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Autoři: doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D., Ing. Marta Nesvorná, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D., MVDr. Martin Kamler, Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Autoři: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., MVDr. Martin Kamler a kol.

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel
Autoři: MVDr. Martin Kamler, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. a kol.

Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Autoři: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Autoři: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, RNDr. David Novotný, Ph.D.

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Autoři: Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing. Pavla Bartáková, Ing. Michaela Broženská, Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Haberle, CSc.,
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.

_______________________________

Kategorie metodiky.